Novosti

Potpisani ugovori u kantonu: Podrška projektima u gradu Goraždu

Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća I gradonačelnik Goražda Ernest Imamović danas su potpisali ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za realizaciju projekata sanacije lokalnih puteva na području Grada Goražde

Radi se o projektima sanacije i rekonstrukcije  putne infrastrukture u mjesnim zajednicama Goražde jedan i Goražde tri te mjesnim zajednicama Rešetnica i Berič čija je ukupna vrijednost 78.000KM, a Vlada BPK Goražde za sufinansiranje ovih projekata izdvojit će 55.000KM.

Premijerka Aida Obuća naglasila je da su sredstva izdvojena sa ekonomskog koda Tekući transferi drugim nivoima vlasti te najavila nastavak podrške ovakvim projektima I u narednon periodu, u skladu sa finansijskim mogućnostima

”  Nadam se da ćemo udruživanjem sredstava sa nivoa gradske uprave i sredstava Vlade BPK Goražde uspjeti  popraviti kompletnu  infrastrukturu na teritoriji cijelog Grada Goražde, što je u interesu svih građana“ -kazala je  Obuća.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović istakao je da je u planu realizaicja projekata sanacije puteva u užem gradskom jezgru.

„ Sa tim projektima ćemo aplicirati u narendom periodu što je izuzetno važno za naše građane, ali samo uz izuzetnu saradnju Vlade FBiH, BPK i grada jedino je moguće pružiti bolje uslove za život  građanima koji žive u ovom kantonu“- kazao je Imamović.

Sa premijerkom BPK Goražde on je danas potpisao I Aneks ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za sufinansiranje projekta prve faze  projekta „Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od Fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik“.

Vlada BPK Goražde  odobrila  je Gradu Goražde sredstva za  rekonstrukciju potisnog cjevovoda ali s  obzirom da tehnički uslovi nisu dozvoljavali da se taj projekat realizuje do sredine ove godine, danas potpisanim  aneksom ugovora rok je produžen do 31. decembra 2021 – pojašnjeno je ovom prilikom.

Za prvu fazu  projekta rekontrukcije potisnog cjevovoda, uz podršku BPK i Vlade FBiH  izdvojena su sredstva u iznosu od 276.394KM, a njegovom realizacijom riješit će se jedan od gorućih problema vodosnabdijevanja Grada Goražda.

rtvbpk.ba

Prikaži više

Related Articles

Odgovori

Back to top button
Close
Close